HISTORIJAT ŠKOLE

Opći podaci o školi

                 OŠ ''Duboki Potok'' vodi porijeklo od prve četverorazredne škole osnovane u Seoni davne 1929. godine.

1940. godine dolazi do otvaranja novih školskih objekata u Cagama i Ljenobudu a 1952. godine osnivaju se i škole u Dedićima i Kugama. Ove škole su osnovane kao četverorazredne dok istovremeno OŠ u Seoni prerasta u šestorazrednu i kao takva radi do 1964. godine.

Sve navedene škole rade samostalno do kraja 1962. godine, kada su pripojene matičnoj školi u Tinji.

Na zajedničkoj sjednici Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica, od 29.12..1966. godine, Skupština općine Srebrenik donijela je rješenje o osnivanju osnovne škole u Ljenobudu, broj : 01-4505/66 pod nazivom OŠ ''Hasan Kikić''. Školske 67/68. godine (27.11.1967. god.) sjedište škole prelazi u školsku zgradu u Dubokom Potoku, koja je sagrađena u okviru projekta ''1000 osnovnih škola''. Tada se formira centralna osnovna škola u Dubokom Potoku sa područnim školama Seona,Dedići,Kuge i Ljenobud.

Kao JU Oš ''Duboki Potok'' djeluje od 26.07.1993. godine, rješenje broj: U/I-731/93.

U sastavu JU OŠ ''Duboki Potok'' rade i područne škole:

  1. PŠ ''Seona''- udaljena od CŠ 4 km
  2. PŠ ''Ljenobud''- udaljena od CŠ 2,5 km
  3. PŠ ''Kuge'' - udaljena od CŠ 4,5 km
  4. PŠ ''Cage'' - udaljena od CŠ 4 km


Područje OŠ ''Duboki Potok'' zahvata 11 sela i to : Duboki Potok, Bjelave, Seona, Šahmeri, Behrami, Dedići, Cage, Kuge, Like, Lipje i Ljenobud.