O NAMA

Podaci o školi

Puni naziv škole: JU Osnovna škola ‘’ Duboki Potok ‘’

Adresa: Duboki Potok bb 75 358

Mjesto: Duboki Potok

Školsko područje (mjesne zajednice, ulice):

Duboki Potok; Bjelave; Seona; Dedići, Ljenobud; Kuge; Like; Cage; Lipje; Behrami; Šahmeri

Direktor škole: Sitarević Mirza

Telefon direktora: 035 653 098 ili 061 733- 552

Pedagog-psiholog: Djedović Miralem

Sekretar: Husić Almira

Telefon sekretara: 035 653 098 ili 061 976 782

Fax: 035 653 098

Elektronska pošta: osdpotok@osdpotok.edu.ba

Web stranica: www.osdpotok.edu.ba

Broj zaposlenih: 57

Nastavno osoblje: 40

Broj učenika: 608

Školska godina: 2017/18.

Mapa: Mapa