Spiskovi djece sa upisa

 

Centralna škola "Duboki Potok"

Rbr Prezime i ime Datum rođenja Adresa Bodovi na testu
1 Alić Jasmina 14.05.2009. Bjelave 30
2 Alić Maid 19.03.2009. Bjelave 30
3 Ćoralić Eman 10.01.2009. D.Potok 19
4 Delić Amra 28.11.2008. D.Potok 24
5 Delić Darja 01.07.2008. D.Potok 25
6 Fazlić Ammar 30.09.2009. D.Potok 25
7 Fazlić Elmar 17.09.2009. Behrami 24
8 Fazlić Elvir 11.01.2009. Behrami 27
9 Fazlić Inela 01.04.2009. D.Potok 28
10 Fazlić Kenan 13.12.2008. Šahmeri 22
11 Fazlić Vanesa 11.08.2009. Behrami 24
12 Hasić Mirnel 15.06.2009. Behrami 16
13 Husanović Džejlana 28.11.2008. D.Potok 25
14 Husarić Elda 01.01.2010. Dedići 20
15 Husarić Vedad 22.07.2009. Behrami 17
16 Ibrahimović Amila 11.11.2008. Šahmeri 28
17 Ibrahimović Salmir 26.05.2009. Dedići 29
18 Imširović Larisa 29.06.2009. Behrami 24
19 Junuzović Elmin 04.03.2009. D.Potok 28
20 Junuzović Emina 25.11.2008. Bjelave 30
21 Likić Admel 14.09.2008. D.Potok 23
22 Mehmedović Mahir 07.10.2008. Bjelave 20
23 Mehmedović Meliha 07.12.2008. Bjelave 23
24 Mujčić Esmir 30.06.2009. Bjelave 19
25 Mujkanović Almina 14.04.2009. D.Potok 20
26 Mujkić Ahmad 15.05.2009. D.Potok 26
27 Mujikć Belmin 25.09.2009. D.Potok 13
28 Nurkanović Harisa 09.11.2008. D.Potok 26
29 Omerović Maid 09.01.2009. D.Potok 21
30 Osmanović Ajnur 17.09.2009. D.Potok 23
31 Osmanović Ermin 11.05.2009. D.Potok 26
32 Smajić Armin 22.01.2009. Dedići 25
33 Suljkić Amna 22.12.2008. Dedići 14
34 Šećić Adel 21.10.2008. D.Potok 21
35 Šećić Elmin 09.01.2009. D.Potok 16
36 Vejzović Ramiza 01.06.2009. D.Potok 10
37 Vejzović Tarik 23.06.2009. D.Potok 22
38 Zukić Ajdin 14.01.2009. Liplje 26
39 Salkić Ajdin 02.03.2009. Dedići 21

Pš "Ljenobud"

Rbr Prezime i ime Datum rođenja Adresa Bodovi na testu
1 Zahirović Ema 21.10.2008. Ljenobud 27
2 Hadžić Nejra 24.06.2009. Ljenobud 20
3 Hadžić Ermina 05.09.2009. Ljenobud 23
4 Hadžić Ajla 16.08.2009. Ljenobud 13
5 Vrbić Emina 18.12.2008. Ljenobud 21

PŠ "Kuge"

Rbr Prezime i ime Daum rođenja Adresa Bodovi na testu
1 Bećirović Dđenis 17.01.2009. Kuge 19
2 Alić Melina 23.07.2009. Kuge 23
3 Tursunović Dalila 01.02.2009. Kuge 19
4 Smajlović Anes 03.01.2009. Kuge 24
5 Bećirović Amina 09.06.2009. Kuge 24
6 Smajlović Amina 03.01.2009. Like 26
7 Smajlović Arnela 20.01.2009. Like 27
8 Gavranović Adin 12.06.2009. Like 27
9 Smajlović Eldin 16.04.2009. Like 24

PŠ "Cage"

Rbr Prezime i ime Datum rođenja Adresa Bodovi na testu
1 Mujkanović Elmir 02.04.2009. Cage 10
2 Alatić Alisa 17.12.2008. Cage 23
3 Omerović Emna 11.03.2009. Cage 26
4 Jarčević Elmir 06.06.2009. Cage 18
5 Aletić Nejra 03.07.2009. Cage 25
6 Aletić Fatima 03.04.2009. Cage 24
7 Poljaković Anel 12.03.2009. Cage 20
8 Omerović Dženis 22.10.2008. Lipje 29

PŠ "Seona"

 

Rbr Prezime i ime Datum rođenja Adresa Bodovi na testu
1 Dedić Ajdin 01.10.2008. Dedići 29
2 Aljić Armin 24.01.2009. Dedići 21
3 Lipjankić Alnes 06.04.2009. Dedići 27
4 Isić Tarik 02.06.2009. Seona 18
5 Hodžić Lamija 24.06.2009. Seona 25
6 Dorić Ejla 15.11.2008. Seona 30
7 Glotić Maida 12.02.2009. Seona 28
8 Dorić Lamija 15.06.2009. Seona 28
9 Kavgić Elma 21.10.2009. Seona 23
10 Ordagić Dđženita 20.10.2009. Seona 21
11 Ordagić Edvin 22.09.2009. Seona 18