nastavni kalendar

Nastavni kalendar

 

A K T I V N O S T

          DATUM

Početak školske 2019/2020. godine

07.09.2020.

Početak I polugodišta

07.09.2020.

 

Jesenji sportski dan

 

Posjeta muzeju ili izložbi

 

Svjetski dan učitelja

05.10.2020.

 Bazarni dan

Dan državnosti

25.11.2020.

Nova godina

01. i 02. januar 2021.

Kraj  I  polugodišta

31.12.2020.

Zimski raspust

01.01.20201-29.01.2021.

Početak II polugodišta

29.01.2021.

Dan nezavisnosti

01.03.2021.

Proljetni sportski dan

Međunarodni praznik rada

01. i 02. maj 2021.

Dan škole

Maj 2021.

Kraj nastave za IX razrede

 

Kraj nastave za I razrede

 

Kraj  II  polugodišta