slobone aktivnosti

Slobodne aktivnosti

 

R.br.

S E K C I J A

Zaduženi nastavnici

1

Recitatorsko-literarna

Adanalić Hidajeta i
Džanić Senija

2

Novinarska

Bilić Edita

3

Dramska

Zukić Vedreta

4

Prevencija u borbi
protiv ovisnosti

Ćudić Alma

5

Hor

Brašnjić Jasmin

6

Orkestar

Brašnjić Jasmin

7

Folklor

 Babić Alma

8

Ritmička

Fazlić Sanela 

9

Likovna

 Adanalić Hidajeta i 
Husić Vesna

10

Odbojka M

Zlatan Husarić

11

Odbojka Ž

Zlatan Husarić

12

Košarka M+Ž

Edis Bajraktarević

13

Atletika   M+Ž

Edis Bajraktarević

14

Stoni tenis

Subašić Jasmin 

15

Nogomet

Edis Bajraktarević

16

Saobraćajna

Dorić Elvis 

17

Maketarska

Mehmedović Đulka

18

Modelarska

Mehmedović Đulka

19

Civitas

20

Znanje o minama

21

Prva pomoć

22

Šahovska

Hujdurović Senad 

23.

Sekcija ilahija

Muratović Asidin 

24.

Mladi vatrogasci

25.

Informatička

Sadić Alma