dodatna nastava

Dodatna nastava

 

 

Predmet

 

Zaduženi nastavnici

 

 
 

Engleski jezik

 Alma Babić

 

Matematika

 Emina Nurkanović

 

Fizika

 Azelma Halilović

 

Hemija

Husić Senada

 

Biologija

Husić Senada

 

Informatika

Sadić Alma

 

Historija

Subašić Jasmin

 

Geografija

Subašić Jasmin  

Njemački jezik

 Alić Alma  

Vjeronauka

Šabanović Mersed