NASTAVA

Rad centralne i područnih škola po smjenama - šk.godina 2020/2021.
  ŠKOLA
I SMJENA
  II SMJENA
POČETAK NASTAVE
Centralna škola u
Dubokom Potoku
I1,II1,III1,IV1 , V, VII i VIII razredi
I2,,III2,IV2, VI i IX razredi
Početak rada I
smjene u 700,
II smjene u 1300 sati
I i II razredi u I smjeni počinju u 750 sati
Područna škola u
Seoni
I /IV  i  II / III
-
Početak rada je u
800 h
Područna škola u
Kugama
 
II / III  i  I/IV
-
Početak rada I smjene u 7 30 h
Područna škola u
Ljenobudu
 
I / II
III-IV
Početak rada I smjene u 8 sati, II smjene u 1230 sati
Područna škola u
Cagama
I / IV i II / III
-
Početak rada I smjene u 8 sati

Napomena: U područnoj školi Cage, Kuge i Seona nema promjene smjena u toku školske godine.

 Centralna škola Duboki Potok i područna škola Ljenobud mijenjaju smjene svakog mjeseca.